Kategorie usług
 
Menu

MS 10972 Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server - forma zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/26/8397/589881
Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł
Cena netto za godzinę 105,71 zł Cena brutto za godzinę 105,71
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 35
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-28 Termin zakończenia usługi 2020-10-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-26 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-21
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Katarzyna Senator Telefon 801 25 85 66
E-mail katarzyna.senator@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności zakresu konfiguracji, zarządzania i monitorowania IIS oraz tworzenia farm serwerów webowych i ich zabezpieczania. Po szkoleniu Uczestnik potrafi zarządzać pulami aplikacji, potrafi korzystać z centralnego magazynu certyfikatów, wie jak zabezpieczać transmisje danych przez SSL. Wiedza zdobyta na szkoleniu przyczyni się do zwiększenia efektywności zadań związanych z instalacją, konfiguracją, utrzymaniem oraz zabezpieczeniem serwerów IIS i witryn. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne tj. otwartość na poznawanie i wdrażanie zmian i innowacji w obszarze nowych form, metod, technologii, technik i narzędzi wspierania rozwoju, samorozwój, prawidłowe dokonywanie oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym. Dzięki posiadanym kompetencjom społecznym Uczestnik będzie gotowy do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność


Drukuj do PDF