Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego metodą BLS Communication zakończony egzaminem miedzynarodowym TELC na poziomie A1 - pakiet 50 godzin lekcyjnych.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/26/8500/589834
Cena netto 5 800,00 zł Cena brutto 5 800,00 zł
Cena netto za godzinę 116,00 zł Cena brutto za godzinę 116,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-04 Termin zakończenia usługi 2020-12-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-26 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-03
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Tak, uzyskany dokument jest certfikatem na poziomie miedzynarodowym. Uzyskane kwalifikacje są zgodna z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego (CEFR). Kurs kończy się egzaminem TELC (The European Language Certificates) – Jednostką certyfikujacą jest TELC GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Edu Robert Błaszczyk
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
TELC GmbH
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Leader School Konin Alina Błaszczyk
Osoba do kontaktu Alina Błaszczyk Telefon +48 607 387 609
E-mail konin@leaderschool.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest nabycie przez uczestnika kwalifikacji lub uzupełnienie posiadanej wiedzy w zakresie komunikacji językowej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim na poziomie A1, w różnorodnych sytuacjach obejmujących życie społeczne i zawodowe zgodnym z międzynarodowym systemem. Po zakończonym szkoleniu uczestnik potrafi samodzielnie prowadzić konwersację na poziomie podstawowym, napisać krótką informację tekstową w języku angielskim potrzebną w wykonywanym zawodzie. Na poziomie A1 uczestnik: - SŁUCHANIE Potrafi zrozumieć znane mu słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące jego osoby, jego rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna.- - CZYTANIE Rozumie znane nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np.: na tablicach informacyjnych i plakatach lub w katalogach. - POROZUMIEWANIE SIĘ Potrafi brać udział w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca jest gotów powtarzać lub inaczej formułować swoje myśli, mówiąc wolniej. Potrafii formułować proste pytania dotyczące najlepiej mu znanych tematów lub najpotrzebniejszych spraw – i odpowiadać na tego typu pytania. - SAMODZIELNE WYPOWIADANIE SIĘ Potrafi używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać miejsce, gdzie mieszka oraz ludzi, których zna. - PISANIE Potrafi napisać krótki, prosty tekst na widokówce, np. z pozdrowieniami z wakacji. Potrafię wypełniać formularze (np. w hotelu) z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo.


Drukuj do PDF