Kategorie usług
 
Menu

Certified Ethical Hacker - forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/26/8397/589627
Cena netto 5 900,00 zł Cena brutto 5 900,00 zł
Cena netto za godzinę 168,57 zł Cena brutto za godzinę 168,57
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 35
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-03 Termin zakończenia usługi 2020-08-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-26 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-27
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Tak
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Grupa Altkom S.A.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
EC-Council
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Katarzyna Senator Telefon 801 25 85 66
E-mail katarzyna.senator@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających identyfikację słabych punktów organizacji oraz pomaganie w znalezieniu skutecznej metody obrony przed atakami na firmowe systemy. Po szkoleniu Uczestnik będzie wiedział jak, definiować i charakteryzować najważniejsze techniki ataków stosowanych przez hakerów; nabędzie więdzę jak skanować, testować i przełamywać zabezpieczenia systemów; osiągnie umiejętności jak rozpoznawać i zapobiegać metodom eskalacji uprawnień w systemach; będzie potrafił tworzyć lepsze polityki na urządzeniach IDS/IPS dotyczące wykrywania włamań; pozna jak rozpoznawać socjotechniki wykorzystywane przez przestępców; osiągnie wiedzę jak tworzyć wirusy, hakować urządzenia mobilne, smartfony; będzie umiał rozpoznawać subtelne różnice między backdoor’ami, trojanami oraz innymi zagrożeniami; docelowo, może skuteczniej uświadamiać pracowników firmy w kwestiach bezpieczeństwa informacji. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne tj. otwartość na poznawanie i wdrażanie zmian i innowacji w obszarze nowych form, metod, technologii, technik i narzędzi wspierania rozwoju, samorozwój, prawidłowe dokonywanie oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym. Dzięki posiadanym kompetencjom społecznym Uczestnik będzie gotowy do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność.
Drukuj do PDF