Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka francuskiego metodą bezpośrednią poziom A2 - kurs dla osób, które posługują się już francuskim w stopniu komunikatywnym, lecz chcą mówić poprawniej lub płynniej – usługa zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/25/30471/589473
Cena netto 3 990,00 zł Cena brutto 3 990,00 zł
Cena netto za godzinę 66,50 zł Cena brutto za godzinę 66,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-03 Termin zakończenia usługi 2021-03-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-25 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-27
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu POLSKA IZBA PRODUKTU REGIONALNEGO I LOKALNEGO ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI
Osoba do kontaktu Anna Rybak Telefon +48606895400
E-mail biuro@bdgizba.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Program kursu pozwala na osiągnięcie poziomu B2, czyli poziom “biegłości” wg klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przyjętego przez Radę Europy. W trakcie kursu bardzo intensywnie zostaje rozbudowana baza słownictwa i struktur językowych. Po ukończonym kursie uczestnik będzie: - rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą standardowej komunikacji w firmie, -porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem francuskiego, nie powodując przy tym napięcia w którejkolwiek ze stron - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne na różnorodne tematy - potrafił wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach, będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Uczestnik po odbytej usłudze osiągnie następujące efekty z zakresie kompetencji społecznych: - poszerzy swoje wiedzę w zakresie języka francuskiego, co ułatwi komunikowanie się w tym języku z szerszą grupą społeczną - osiągnie swobodę komunikacji.


Drukuj do PDF