Kategorie usług
 
Menu

Spawanie blach i rur spoinami czołowymi metodą TIG 141


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/25/8917/589374
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 000,00 zł
Cena netto za godzinę 14,08 zł Cena brutto za godzinę 14,08
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 213
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-20 Termin zakończenia usługi 2020-08-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-25 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-20
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wydane przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa na podstawie normy PN-EN ISO 9606-1
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
tak - egzamin kwalifikacyjny spawacza przeprowadzany zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 9606-1
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki
Osoba do kontaktu Joanna Makuch Telefon +48661120263
E-mail joanna.makuch@uo.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie uczestników/uczestniczek do wykonywania prac spawalniczych metodą TIG 141 w zakresie spawania blach spoinami czołowymi oraz rur spoinami czołowymi stali poprzez nabycie przez nich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie znał zagadnienia związane z wytwarzaniem stali, złączami spawanymi blach, spawalnością stali, skurczem, naprężeniami i odkształceniami, niezgodnościami spawalniczymi, procesami spawania, bezpieczną pracą na montażu, kontrolą i badaniami, zapewnieniem jakości w spawalnictwie, złączami spawanymi rur, materiałami innymi niż stale niestopowe, przeglądem i konsekwencją związaną z awarią spawanych urządzeń, normami spawalniczymi. Uczestnik/uczestniczka zdobędzie umiejętności wykonywania zadań związanych z przygotowywaniem i spawaniem blach spoinami czołowymi i rur spoinami czołowymi stali metodą TIG. Będzie potrafił wykonywać ustalone zadania w zakresie prac spawalniczych, pracować i współpracować w zorganizowanych warunkach pod kierunkiem innych osób, oceniać swoje działania w zakresie spawania metodą TIG oraz ponosić odpowiedzialność za ich skutki. Po pozytywny zdaniu egzaminu państwowego uczestnik/uczestniczka szkolenia zdobędzie kwalifikacje spawacza potwierdzone świadectwem egzaminu kwalifikacyjnego spawacza.


Drukuj do PDF