Kategorie usług
 
Menu

MS 20740 Installation, storage and computer with Windows Server 2016 - forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/25/8397/589253
Cena netto 2 800,00 zł Cena brutto 2 800,00 zł
Cena netto za godzinę 71,79 zł Cena brutto za godzinę 71,79
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 39
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-20 Termin zakończenia usługi 2020-07-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-25 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-13
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Katarzyna Senator Telefon 801 25 85 66
E-mail katarzyna.senator@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających planowanie, konfigurację i rozwiązywanie problemów z pamięciami masowymi i usługami wysokiej dostępności w środowisku fizycznym i wirtualnym. Po szkoleniu Uczestnik: będzie znał metody wysokiej dostępności i procesów równoważenia zarządzania zasobami, będzie potrafił wdrożyć rozwiązania wysokiej dostępności w środowisku Windows Server 2016, będzie potrafił zarządzać pamięcią masową i przetwarzaniem danych, będzie znał i wiedział jak przebiega proces instalacji, aktualizacji serwerów z wcześniejszych wersji, będzie znał sposoby składowania danych, będzie wiedział jaka jest rola Hyper-V i konfiguracja maszyn wirtualnych oraz zapozna się z rolą kontenerów, wysoką dostępnością i odzyskiwaniem po awarii oraz wdrażaniem systemów za pomocą obrazów. Zdobędzie umiejętności i wiedzę niezbędną do wdrożenia podstawowej infrastruktury Windows Server 2016 w istniejącym środowisku biznesowym oraz pierwszym na ścieżce certyfikacyjnej Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2016. Wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu przyczynią się do efektywniejszego i sprawniejszego wykonywania powierzonych zadań z zakresu planowania, konfiguracji oraz rozwiązywania problemów z pamięciami masowymi i usługami wysokiej dostępności w środowisku fizycznym i wirtualnym. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne tj. otwartość na poznawanie i wdrażanie zmian i innowacji w obszarze nowych form, metod, technologii, technik i narzędzi wspierania rozwoju, samorozwój, prawidłowe dokonywanie oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym. Dzięki nabytym kompetencjom społecznym Uczestnik będzie gotowy do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność. Szkolenie przygotowuje również do egzaminu certyfikacyjnego Microsoft ze ścieżki MCSA: 70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016.
Drukuj do PDF