Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa na potrzeby Akademii Menedżera - mikro firma usługowa- Makroregion 5.


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/24/46838/588900
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 3 075,00 zł
Cena netto za godzinę 250,00 zł Cena brutto za godzinę 307,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 10
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-31 Termin zakończenia usługi 2020-07-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-01 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-30
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DANUTA PIOTROWSKA "CENTRUM DORADZTWA JAKOŚCIOWEGO-CDJ"
Osoba do kontaktu Danuta Piotrowska Telefon 505 111 545
E-mail d.piotrowska@cdj.poznan.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem usługi jest wykonanie diagnozy potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa oraz sformułowanie celów strategicznych, przedstawionych w formie Diagnozy Potrzeb Rozwojowych Przedsiębiorstwa opracowanej w dniu zakończenia usługi. Prowadzenie mikro przedsiębiorstwa wymaga umiejętności dostosowywania się do ciągłych zmian. Prowadząc bieżącą działalność musi stawiać czoła takim wyzwaniom: jak rosnąca konkurencja oraz rosnące wymagania klientów w związku z często zmieniającym się prawodawstwem. Wymusza to na Przedsiębiorcy podjęcie działań prowadzących do redukcji kosztów, zwiększania poziomu jakości oferowanych usług, ciągłego doskonalenia swojej wiedzy a w efekcie efektywniejszego zarządzania. Analiza bieżącej działalności wskazuje na potrzebę optymalizacji procesów zidentyfikowanych w firmie tak, aby posiadane umiejętności oraz nabycie nowych kompetencji pozwoliło na zwiększenie konkurencyjności podmiotu. Usługa obejmie przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy potrzeb rozwojowych mikro przedsiębiorstwa. W wyniku diagnozy zostaną: - nakreślone plany rozwoju firmy, - nakreślone cele biznesowe przedsiębiorstwa, - określone luki kompetencyjne i potrzeby edukacyjne właścicieli firmy, kadry menadżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego. W toku usługi wskazane zostaną najważniejsze zasoby i potencjał przedsiębiorstwa, mocne strony i potencjalne zagrożenia dla rozwoju firmy ze wskazaniem obszarów, które wymagają poprawy. Na bazie powyższych wskazań zostaną zarekomendowane działania rozwojowe, których wdrożenie przełoży się na zwiększenie efektywności biznesowej mikroprzedsiębiorstwa.
Drukuj do PDF