Kategorie usług
 
Menu

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG 135/Moduł III (Certyfikat TÜV). Cena zawiera opłatę za egzamin i Certyfikat.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/23/46323/588139
Cena netto 2 200,00 zł Cena brutto 2 200,00 zł
Cena netto za godzinę 22,45 zł Cena brutto za godzinę 22,45
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 98
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-07 Termin zakończenia usługi 2020-08-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-23 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-06
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Certyfikat wydany przez niezależną i uznaną jednostkę TÜV Rheinland Polska sp. z o.o., posiadającą akredytację na zgodność z PN-EN ISO 9606 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji NR AC 195. Na tej podstawie JC ma możliwość wydania uznania wg. Dyrektywy PED 2014/68/UE.
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
TAK. Po odbytym kursie kursant odbywa egzamin zgodnie z Normą Europejską PN-EN ISO 9606-1 i otrzymuje certyfikat wydany przez TÜV Rheinland.
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Certyfikat wydany zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1, Certyfikat jest uznawany na rynku międzynarodowym.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
TÜV Rheinland Polska sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkolenia i Doradztwa "MENTOR" Edyta Materowska
Osoba do kontaktu Edyta Materowska Telefon 889657575, 600390759
E-mail biuro@oss-mentor.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do certyfikowanych egzaminów końcowych. Po zdanym egzaminie uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin czołowych rur metodą MAG 135.


Drukuj do PDF