Kategorie usług
 
Menu

Kurs: Badania Nieniszczące - Badania Ultradźwiękowe UT 1+2 plus Certyfikacja.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/22/46323/587594
Cena netto 8 000,00 zł Cena brutto 8 000,00 zł
Cena netto za godzinę 43,96 zł Cena brutto za godzinę 43,96
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 182
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-14 Termin zakończenia usługi 2020-10-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-23 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-08
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Dokument został wydany przez jest przez Ośrodek Certyfikacji Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa, który posiada akredytację PCA na certyfikowanie personelu badań nieniszczących zgodnie z normą międzynarodową ISO 9712.
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Po zdanym egzaminie uczestnik kursu otrzymuje Certyfikat, który potwierdza kompetencje personelu do prowadzenia badań nieniszczących UT 1+2 stopnia kwalifikacji zgodnie z normą PN-EN ISO 9712.
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Uczestnik szkolenia po zdanym kursie oraz spełnieniu innych wymagań uzyskuje certyfikat kompetencji zgodnie z normą międzynarodową ISO 9712. Instytut posiada akredytację PCA na certyfikowanie personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami tej normy.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Ośrodek Certyfikacji Łukasiewicza - Instytut Spawalnictwa
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Ośrodek Certyfikacji Łukasiewicza - Instytut Spawalnictwa
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkolenia i Doradztwa "MENTOR" Edyta Materowska
Osoba do kontaktu Edyta Materowska Telefon 889657575,600390759
E-mail biuro@oss-mentor.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do certyfikowanych egzaminów końcowych.Po zdanym egzaminie uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania badań ultradźwiękowych 1 +2 stopnia kwalifikacji zgodnie z normą PN_EN ISO 9712.Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma wiedzę na temat podstaw fizycznych badań UT, sprzętu, sposobu i procedury ich wykonania oraz z zakresu przepisów związanych; posiada umiejętności praktycznego wykonywania badań UT. Może te badania wykonywać przed, w trakcie i po procesie i oceniać samodzielnie, a następnie sporządzić protokół; rozumie znaczenie wykonania badań dla bezpieczeństwa konstrukcji, wagę prawidłowego wykonania połączenia w każdym aspekcie związanym z użytkowaniem elementów.


Drukuj do PDF