Kategorie usług
 
Menu

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi - proces spawania 131 w ramach projektu " Kierunek Kariera Zawodowa"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/22/7768/587498
Cena netto 1 950,00 zł Cena brutto 1 950,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 130
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-29 Termin zakończenia usługi 2020-08-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-22 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-26
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje dokumenty spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach tj. książka spawacza oraz świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu BEHAP-BUD spółka cywilna Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski
Osoba do kontaktu Estera Kosowska Telefon +48 32 711 82 84
E-mail szkolenia@behap.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu końcowego oraz uzyskanie wiadomości i praktycznych umiejętności w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi procesem spawania 131. W trakcie szkolenia słuchacz zapozna się z budową i zasadami działania spawarek. Zapozna się również z materiałami do spawania i nauczy się je rozróżniać. Pozna zasady BHP, zasady dobrego spawania i określonej jakości.


Drukuj do PDF