Kategorie usług
 
Menu

Optymalizacja kosztów w firmie jako sposób na poprawę rentowności i zyskowności firmy przy wykorzystaniu nowoczesnych metod zarządzania takich jak Controlling - forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/19/50129/586443
Cena netto 4 800,00 zł Cena brutto 4 800,00 zł
Cena netto za godzinę 240,00 zł Cena brutto za godzinę 240,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 20
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-13 Termin zakończenia usługi 2020-07-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-08
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji
Osoba do kontaktu izabela Podbielska Telefon 602474773
E-mail podbielska.risfundacja@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym jest zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie optymalizacji kosztów w firmie jako sposób na poprawę rentowności i zyskowności firmy przy wykorzystaniu nowoczesnych metod zarządzania takich jak Controlling. Szkolenie skierowane jest do pracowników bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialnych za optymalizację kosztów w firmie. Szkolenie będzie trwało 20 godzin. Poziom nabytej wiedzy zostanie zmierzony za pomocą testu przeprowadzonego na początku i na końcu szkolenia. Podniesienie kompetencji pracowników pozwoli na zastosowanie działań i narzędzi mających wpływ na zwiększenie motywacji pracowników do pracy, ich zaangażowania a co za tym idzie również efektywności. Zwiększenie efektywności pracowników wpłynie na zwiększenie jakości świadczonej pracy a tym samym na poprawę sytuacji organizacyjnej oraz finansowej pracodawców.
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu optymalizacja kosztów w firmie jako sposób na poprawę rentowności i zyskowności firmy przy wykorzystaniu nowoczesnych metod zarządzania takich jak Controlling. Uczestnik szkolenia zdobędzie praktyczną wiedzę w zakresie rozumienia kosztów firmy i ich znaczenia dla wyników i produktów, roli jednostek organizacyjnych w ich powstawaniu i odpowiedzialności za nie. W zakresie umiejętności uczestnik nauczy się w jaki sposób sterować i optymalizować kosztami w celu istotnej poprawy sytuacji finansowej firmy w szczególności rentowności/zyskowności jak i płynności finansowej. Zwiększy swoją świadomość związaną z kosztami w firmie, a także będzie bardziej odpowiedzialny w sprawie kosztów.
Drukuj do PDF