Kategorie usług
 
Menu

Agile Project Management Practitioner – Szkolenie akredytowane z egzaminem wersja 2.0 - forma zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/18/8397/586317
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 3 075,00 zł
Cena netto za godzinę 156,25 zł Cena brutto za godzinę 192,19
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-10 Termin zakończenia usługi 2020-09-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-18 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-03
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
tak
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Grupa Altkom Akademia S.A.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
APMG
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Katarzyna Senator Telefon 801258566
E-mail katarzyna.senator@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest odświeżenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu metodyki Agile Project Management oraz przygotowanie Uczestnika do egzaminu AgilePM® Practitioner w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG-International oraz DSDM® Consortium. Szkolenie zakończy się egzaminem AgilePM® Practitoner w języku angielskim. Zdanie egzaminu będzie oznaczać uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Practitioner Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił zastosować koncepcję zwinnego zarządzania projektami AgilePM®, co przysłuży się do sprawniejszego przebiegu poszczególnych etapów projektu w firmie oraz zwiększy szansę na osiągnięcie sukcesu i założonego celu. Uczestnik dzięki szkoleniu nabędzie wiedzę, która umożliwi dobranie odpowiednich elementów metodyki AgilePM w trakcie trwania projektu. Uczestnik pogłębi wiedzę z zakresu metodyki AgilePM . Uczestnik będzie znał role i obowiązki z punktu widzenia Kierownika Projektu. Będzie wiedział, jak przebiega cykl życia AgilePM, będzie potrafił i posiadał umiejętność planowania projektu. Uczestnik będzie wiedział na czym polega zarządzanie ryzykiem. Uczestnik zdobędzie kompetencje, dzięki którym będzie gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność. Uczestnik będzie potrafił prawidłowo dokonywać oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym.


Drukuj do PDF