Kategorie usług
 
Menu

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem oraz żurawi stacjonarnych


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/18/8917/586128
Cena netto 1 100,00 zł Cena brutto 1 100,00 zł
Cena netto za godzinę 16,42 zł Cena brutto za godzinę 16,42
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 67
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-06 Termin zakończenia usługi 2020-07-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-18 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-06
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Urząd Dozoru Technicznego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki
Osoba do kontaktu Joanna Makuch Telefon +48 67 351 27 27
E-mail pila@uo.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest: zdobycie przez uczestników/uczestniczki wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych oraz żurawi stacjonarnych; przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników/uczestniczek do wykonywania zadań operatora wózków jezdniowych podnośnikowych oraz operatora żurawi; przygotowanie uczestników/uczestniczki szkolenia do egzaminu kwalifikacyjnego operator wózków jezdniowych podnośnikowych oraz żurawi stacjonarnych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie posiadać podstawową, uporządkowaną WIEDZĘ z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, mechaniki, elektrotechniki, budowy, wyposażenia elektrycznego i hydraulicznego, zasad obsługi, metod sprawdzania stanu technicznego urządzenia, instrukcji eksploatacji i dokumentacji techniczno-ruchowej. Po ukończeniu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie POTRAFIŁ zgodnie z obowiązującymi przepisami obsługiwać i użytkować wózek jezdniowy podnośnikowy oraz żuraw stacjonarny, wykonywać prace transportowe różnorodnych ładunków i towarów za pomocą tych urządzeń, wykonywać codzienną obsługę techniczną. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: zwiększona świadomość odpowiedzialności za poprawne przygotowanie urządzenia do pracy; umiejętność pracy samodzielniej, jak i pod kierunkiem innych osób; umiejętność przewidywania i oceny wpływu swoich działań na innych.
Drukuj do PDF