Kategorie usług
 
Menu

Tworzenie zapytań do bazy danych na platformie MS SQL Server + T-SQL dla analityków - forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/17/8397/584966
Cena netto 1 000,00 zł Cena brutto 1 000,00 zł
Cena netto za godzinę 47,62 zł Cena brutto za godzinę 47,62
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-15 Termin zakończenia usługi 2020-07-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-17 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-08
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Katarzyna Senator Telefon 801 25 85 66
E-mail katarzyna.senator@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej standardowego języka komunikowania się z bazami danych, w szczególności z MS SQL Server. Wykorzystywany jest we wszystkich liczących się na świecie środowiskach baz danych (tj. SQL Server, ORACLE, DB2, MySQL, Access). Po ukończeniu szkolenia uczestnik: będzie umiał pobierać dane z bazy danych przy zastosowaniu języka SQL, a także je dodawać i modyfikować. Uczestnik będzie znał wybrane funkcje T-SQL dedykowane analitykom oraz zaawansowane metody tworzenia zbiorów wirtualnych (CTE), będzie znał standardowe (Dane zewnętrzne, MS Query) i niestandardowe (Recordset ADO, VBA) metody pobierania danych do MS Excel i będzie umiał z nich korzystać, będzie znał podstawowe zagadnienia związane z relacyjnymi bazami danych, będzie wiedział jak i potrafił tworzyć sparametryzowane procedury składowane, będzie potrafił usuwać dane i tabele, będzie znał i potrafił korzystać z funkcji szeregujących, będzie znał wybrane funkcje tekstowe, daty i czasu, matematyczne, sprawdzające oraz będzie umiał z nich korzystać. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne tj. otwartość na poznawanie i wdrażanie zmian i innowacji w obszarze nowych form, metod, technologii, technik i narzędzi wspierania rozwoju, samorozwój, prawidłowe dokonywanie oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym. Dzięki nabytym kompetencjom społecznym Uczestnik będzie gotowy do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność. Zdobyta na szkoleniu wiedza pozwoli na dalszy rozwój w zakresie analizy danych z wykorzystaniem języka T-SQL, a także standardowych i niestandardowych narzędzi klienckich MS Excel.
Drukuj do PDF