Kategorie usług
 
Menu

MS Project 2019- Tworzenie harmonogramów projektów - forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/17/8397/584964
Cena netto 790,00 zł Cena brutto 790,00 zł
Cena netto za godzinę 112,86 zł Cena brutto za godzinę 112,86
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-07 Termin zakończenia usługi 2020-08-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-17 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-31
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Katarzyna Senator Telefon 801 25 85 66
E-mail katarzyna.senator@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia harmonogramów projektów. Uczestnik po ukończeniu szkolenia zdobędzie umiejętność tworzenia profesjonalnych harmonogramów i stosowania zależności między zadaniami co umożliwi sprawne zarządzanie przebiegiem, zadaniami i zasobami projektu. Umiejętność pracy z programem MS Project. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne tj. otwartość na poznawanie i wdrażanie zmian i innowacji w obszarze nowych form, metod, technologii, technik i narzędzi wspierania rozwoju, samorozwój, prawidłowe dokonywanie oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym. Dzięki posiadanym kompetencjom społecznym Uczestnik będzie gotowy do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność Uczestnik uzyska wiedzę pozwalająca na swobodne tworzenie i definiowanie zadań, zarządzanie kalendarzami, będzie potrafił zarządzać zasobami i definiować właściwości projektów, kosztów projektu, będzie umiał zastosować i wykorzystywać aplikacje w życiu projektu, będzie umiał wpisywać dane do tabeli, będzie potrafił określić czas trwania zadań, będzie potrafił przeprowadzić operacje na zadaniach: edycja, przemieszczanie, usuwanie, podział na części, będzie znał rodzaje zasobów, będzie znał sposoby przypisywania zasobów do zadań, będzie umiał formatować elementy na Wykresie Gantta, będzie umiał formatować harmonogramy, Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne tj. samorozwój, prawidłowe dokonywanie oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym. Dzięki nabytym kompetencjom społecznym Uczestnik będzie gotowy do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność.
Drukuj do PDF