Kategorie usług
 
Menu

MS Excel - Analiza wielowymiarowa z PowerPivot z użyciem języka DAX forma zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/17/8397/584955
Cena netto 650,00 zł Cena brutto 650,00 zł
Cena netto za godzinę 46,43 zł Cena brutto za godzinę 46,43
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-09 Termin zakończenia usługi 2020-10-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-18 Termin zakończenia rekrutacji 2020-10-02
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Katarzyna Senator Telefon 801 25 85 66
E-mail katarzyna.senator@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności tworzenia analiz na podstawie dużego, rozproszonego zbioru danych oraz generowania atrakcyjnych raportów. Poznanie narzędzia Power BI w Excelu, pozwalające zoptymalizować analizę dużych zbiorów danych i raportowanie w Excelu. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik: * wie, czym jest PowerPivot* potrafi tworzyć modele danych* potrafi raportować z modeli PowerPivot* potrafi tworzyć tabele i wykresy przestawne. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne tj. otwartość na poznawanie i wdrażanie zmian i innowacji w obszarze nowych form, metod, technologii, technik i narzędzi wspierania rozwoju, samorozwój, prawidłowe dokonywanie oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym. Dzięki posiadanym kompetencjom społecznym Uczestnik będzie gotowy do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność


Drukuj do PDF