Kategorie usług
 
Menu

Przegląd najważniejszych narzędzi w dodatkach PowerPivot, Power Query, Power View & Power Map - forma zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/17/8397/584953
Cena netto 1 000,00 zł Cena brutto 1 000,00 zł
Cena netto za godzinę 47,62 zł Cena brutto za godzinę 47,62
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-24 Termin zakończenia usługi 2020-08-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-17 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-17
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Katarzyna Senator Telefon 801 25 85 66
E-mail katarzyna.senator@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia "Przegląd najważniejszych narzędzi w dodatkach PowerPivot, Power Query, Power View & Power Map" jest nabycie przez Uczestnika umiejętności samodzielnego tworzenia analiz wielowymiarowych i raportów biznesowych w oparciu o narzędzia Microsoft Excel i dodatki Power BI. Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział jak pobierać informacje do modelu danych przy użyciu Power Query, agregować i łączyć w modelu analitycznym w dodatku Power Pivot, a następnie pokazać w postaci interaktywnych raportów utworzonych przy pomocy Power View i Power Map. Po szkoleniu Uczestnik będzie znał terminologię PowerPivot i analizy wielowymiarowej, będzie znał zasady prawidłowego użycia tabeli przestawnej, będzie wiedział czym jest Power Query i będzie potrafił korzystać z niego w praktyce, będzie rozumiał na czym polega filtrowanie i sortowanie, będzie potrafił zastosować fragmentatory oraz hierarchie w wykresach / diagramach, będzie potrafił tworzyć animowane wykresy punktowe (zastosowanie osi czasu), będzie potrafił prawidłowo dokonywać oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym, będzie otwarty na poznawanie i wdrażanie zmian i innowacji w obszarze nowych form, metod, technologii, technik i narzędzi wspierania rozwoju, nabędzie umiejętność koncentracji na praktycznych rezultatach rozwojowych organizacji z którymi / dla których pracuje. Uczestnik zdobędzie kompetencje, dzięki którym będzie gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność.


Drukuj do PDF