Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. C i CE z kwalifikacją


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/16/6305/584662
Cena netto 7 940,00 zł Cena brutto 7 940,00 zł
Cena netto za godzinę 42,92 zł Cena brutto za godzinę 42,92
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 185
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-24 Termin zakończenia usługi 2020-09-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-16 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-17
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Prawo jazdy kat. C
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego, na podstawie Ustawy o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AUTODRIVE Michał Bartczak
Osoba do kontaktu Justyna Gołoś Telefon +48691347477
E-mail justyna.golos@autodrive.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Usługa pozwoli uczestnikowi na zdobycie umiejętności w ramach kategorii C i CE prawa jazdy. Możliwość zapisania się na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Po zdanym egzaminie będzie uprawniać do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t wraz przyczepą/naczepą, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnych z dwiema przyczepami oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii B. KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA pozwala na zdobycie wiedzy w zakresie niezbędnej do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego.


Drukuj do PDF