Kategorie usług
 
Menu

Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki badań. Spójność pomiarowa i kompetencje techniczne personelu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.- forma zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/16/5572/584457
Cena netto 490,00 zł Cena brutto 602,70 zł
Cena netto za godzinę 81,67 zł Cena brutto za godzinę 100,45
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-11 Termin zakończenia usługi 2020-08-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-16 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-06
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa E. Tarnas - Szwed Sp. j.
Osoba do kontaktu Dział Realizacji Szkoleń CE2 Telefon +48 81 4420601
E-mail szkolenia@ce2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Na szkoleniu uczestnik w przystępny sposób dowie się jak prawidłowo identyfikować rodzaje błędów które pojawiają się w rutynowej pracy w laboratorium, pozna cel, zakres i zasady dotyczące nadzorowania wyposażenia, pozna zasady dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej w laboratorium, wymagania dotyczące stosowania wzorców odniesienia i materiałów odniesienia, zasady nadzorowania wyposażenia, sposób interpretowania oraz wykorzystania świadectw wzorcowania oraz świadectw materiałów odniesienia; umieć określić wymagania dotyczące kompetencji personelu laboratorium oraz znać sposoby ich monitorowania; znać sposoby potwierdzenia ważności wyników. Ponadto nabędzie umiejętność samokształcenia się, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.


Drukuj do PDF