Kategorie usług
 
Menu

Aplikacje Web SPA z frameworkiem React i Flux - forma zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/16/8397/584396
Cena netto 2 850,00 zł Cena brutto 2 850,00 zł
Cena netto za godzinę 135,71 zł Cena brutto za godzinę 135,71
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-09 Termin zakończenia usługi 2020-09-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-16 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-02
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Katarzyna Senator Telefon 801 25 85 66
E-mail katarzyna.senator@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu programowania aplikacji web w architekturze SPA w oparciu o framework React. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie: znał praktyczne umiejętności pracy z frameworkiem React, będzie rozumiał architekturę SPA, poszerzy wiedzę z języka JavaScript do wersji ES6+; Będzie umiał posługiwać się bibliotekami do pisania testów jednostkowych. Będzie umiał instalować i konfigurować framework. Będzie posiadał umiejętność obsługiwania formularzy. Potrafi i rozumie pracować z komponentami, ich stanem danych i zdarzeniami. Generować artefakty projektowe, CLI. Dzięki nabytym kompetencjom społecznym będzie prawidłowo dokonywać oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym. Dzięki nabytym kompetencjom społecznym będzie gotowy do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność. Będzie otwarty na wykorzystanie kompilatora, lintera oraz buildera na platformie Node.js., nowych technologii, technik i narzędzi wspierających samorozwój.


Drukuj do PDF