Kategorie usług
 
Menu

Modelowanie aplikacji z wykorzystaniem języka UML 2.5 - forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/16/8397/584375
Cena netto 2 850,00 zł Cena brutto 2 850,00 zł
Cena netto za godzinę 135,71 zł Cena brutto za godzinę 135,71
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-20 Termin zakończenia usługi 2020-07-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-16 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-13
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Katarzyna Senator Telefon 801 25 85 66
E-mail katarzyna.senator@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności wizualnego modelowania systemów przy pomocy powszechnie zaakceptowanego standardu w tej dziedzinie - języka UML. Po szkoleniu Uczestnik pozna podstawowe założenia, strukturę i elementy składowe UML, będzie wiedział jaka jest rola UML w procesie wytwórczym, pozna diagramy aktywności, będzie potrafi wykorzystać diagramy klas i diagramu obiektów w modelowaniu dziedziny i projektowaniu rozwiązania. Wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu przyczynią się do zwiększenia świadomości i zrozumienia języka UML. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne tj. otwartość na poznawanie i wdrażanie zmian i innowacji w obszarze nowych form, metod, technologii, technik i narzędzi wspierania rozwoju, samorozwój, prawidłowe dokonywanie oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym. Dzięki posiadanym kompetencjom społecznym Uczestnik będzie gotowy do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność.
Drukuj do PDF