Kategorie usług
 
Menu

Język angielski na poziomie A1


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/15/10401/583857
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł
Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 100,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-29 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-15 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-31
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Tak, TOEIC Bridge™ to międzynarodowo uznany certyfikat z ogólnego języka angielskiego dla osób na początkowych poziomach zaawansowania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
ETS Global
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
ETS Global
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Katarzyna Michałowska Telefon 85 711 22 57
E-mail k.michalowska@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest nabycie przez uczestnika kompetencji językowych na poziomie A1. Uczestnik pozna podstawowe zasady gramatyki oraz podstawowe słownictwo, nabędzie umiejętność komunikacji w prostych sytuacjach życiowych w zakresie języka angielskiego na poziomie A1.
Drukuj do PDF