Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy zakończona egzaminem państwowym


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/13/52625/583107
Cena netto 2 000,00 zł Cena brutto 2 000,00 zł
Cena netto za godzinę 14,18 zł Cena brutto za godzinę 14,18
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 141
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-10 Termin zakończenia usługi 2020-12-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-15 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-03
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Uczestnik po zdanym egzaminie otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "Strażak" Tomasz Dolata
Osoba do kontaktu ALEKSANDRA ANDRZEJCZAK Telefon +48 661 363 097
E-mail oskstrazak@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie skierowane jest do osób zamierzających wykonywać przewóz drogowy rzeczy. Celem szkolenia jest uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej. Po uzyskaniu świadectwa uczestnik zyskuje uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy pojazdami kat. C, C+E, C1, C1+E. Dzięki szkoleniu kursant podnosi swoje kompetencje oraz kwalifikacje, podnosi też swoją wartość na rynku pracy.


Drukuj do PDF