Kategorie usług
 
Menu

Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej na przewóz rzeczy wraz z egzaminem państwowym


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/12/53440/583011
Cena netto 2 300,00 zł Cena brutto 2 300,00 zł
Cena netto za godzinę 16,31 zł Cena brutto za godzinę 16,31
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 141
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-22 Termin zakończenia usługi 2020-10-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-15 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-15
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Uczestnik kursu uzyskuje Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu/ Wojewoda Wielkopolski
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Dopierała Łukasz Ośrodek Szkolenia Kierowców
Osoba do kontaktu Łukasz Dopierała Telefon 507194432
E-mail lukaszdopieralaosk@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie kierowcy wykonującego przewóz rzeczy. Na kursie uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu przepisów wykonywania transportu drogowego, czasu pracy, bezpieczeństwa, technik kierowania pojazdem oraz jazdy w warunkach specjalnych. Kursant zdobędzie umiejętność prowadzenia pojazdu w ruchu miejskim oraz międzymiastowym, ze szczególnym uwzględnieniem załadunku towaru i optymalizacji zużycia paliwa. Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie uczestnika do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego karty kwalifikacji kierowcy.


Drukuj do PDF