Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewóz rzeczy z egzaminem państwowym i badaniami


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/11/31865/582395
Cena netto 2 200,00 zł Cena brutto 2 200,00 zł
Cena netto za godzinę 15,71 zł Cena brutto za godzinę 15,71
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 140
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-09 Termin zakończenia usługi 2020-08-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-12 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-03
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego C, C E, C1, C1 E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu KIEROWCA.BIZ Szkolenia i Usługi Transportowe Radosław Bergandy
Osoba do kontaktu Radosław Bergandy Telefon 691 205 605
E-mail biuro@kierowca.biz
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy. Po ukończonym uczestnik: posiada wiedzę z zakresu przepisów wykonywania transportu drogowego, czasu pracy, bezpieczeństwa, technik kierowania pojazdem i jazdy w warunkach specjalnych; zdobywa umiejętność prowadzenia pojazdu kategorii C w ruchu miejskim, międzymiastowym oraz warunkach specjalnych ze szczególnym uwzględnieniem załadunku towaru i optymalizacji zużycia paliwa; rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie przepisów oraz techniki jazdy, odczuwa powagę odpowiedzialności za załadunek towaru.


Drukuj do PDF