Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca przewóz osób


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/10/28256/582304
Cena netto 1 600,00 zł Cena brutto 1 600,00 zł
Cena netto za godzinę 45,71 zł Cena brutto za godzinę 45,71
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 35
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-04 Termin zakończenia usługi 2020-10-03
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-04
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców Robert Prosianowski
Osoba do kontaktu Robert Prosianowski Telefon +48506051504
E-mail robert.p13@onet.eu
Cel usługi
Cel biznesowy
Podniesienie kwalifikacji zawodowych celem zwiększenia liczby usług o 2%, zwiększenia liczby kontrahentów o 2 % oraz zwiększenia przychodu od sprzedaży o 2 % w przeciągu roku od zakończenia usługi rozwojowej.
Cel edukacyjny
Uczestnik po zakończonym szkoleniu będzie posiadał uporządkowana wiedzę z zakresu zagadnień dotyczących transportu drogowego osób oraz praktyczne umiejętności z zakresu zaawansowanej jazdy. Po zakończeniu udziału w usłudze będzie mógł przystąpić do egzaminu zdawanego przed Komisją powołaną przez Wojewodę Śląskiego. Uczestnik podniesie także swoje kompetencje społeczne, poprzez proces uczenia się, zdolność kształtowania własnego rozwoju nabędzie umiejętność odpowiedzialnego przestrzegania zasad i norm panujących w transporcie drogowym.


Drukuj do PDF