Kategorie usług
 
Menu

AZ 103 Administrator Microsoft Azure


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/05/17164/579799
Cena netto 2 990,00 zł Cena brutto 3 677,70 zł
Cena netto za godzinę 93,44 zł Cena brutto za godzinę 114,93
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-21 Termin zakończenia usługi 2020-09-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-05 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-10
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Dagma sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Agnieszka Cieśluk Telefon +48 32 793 11 39
E-mail ciesluk.a@dagma.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik będzie wiedział: - jak zarządzać subskrypcjami AZURE; Uczestnik będzie umiał: - tworzyć i skalować maszyny wirtualne, - wdrażać rozwiązania pamięci masowej, - konfigurować sieci wirtualne, - tworzyć kopie zapasowe i udostępniać dane, - łączyć witryny AZURE i lokalne, - zarządzać ruchem sieciowym, - wdrażać usługę AZURE ACTIVE DIRECTORY oraz zabezpieczać tożsamości. Uczestnik nabędzie następujące kompetencje społeczne: - samodzielność w działaniu, - organizacja pracy, - delegowanie zadań i nadzorowanie ich przebiegu.


Drukuj do PDF