Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. D z C - "Kierunek Kariera Zawodowa" - Kraków


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/04/17840/579117
Cena netto 3 330,00 zł Cena brutto 3 330,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 74
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-24 Termin zakończenia usługi 2020-10-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-24
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Szkolenie kandydatów na kierowców w zakresie kat A,A1,B,B1,B+E,C,C1,C+EC1+E,D,D1,D+E,D1+E,T,
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie
Osoba do kontaktu Łukasz Romanek Telefon 510088942
E-mail oskkrakow@lok.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie uczestników szkolenia do wykonania zadań zawodowych na stanowisku kierowcy autobusu z uwzględnieniem: - Przepisów ruchu drogowego; - Techniki kierowania pojazdem; - Zarysu budowy pojazdów i zasady obsługi technicznej; - Zachowania na miejscu wypadku i pomoc przedlekarska; Przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu państwowego w zakresie kat. D w celu uzyskanie uprawnień do prowadzenia autobusu


Drukuj do PDF