Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy Kategoria C wraz z egzaminem państwowym w WORD


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/04/32594/579059
Cena netto 2 230,00 zł Cena brutto 2 230,00 zł
Cena netto za godzinę 42,08 zł Cena brutto za godzinę 42,08
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 53
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-01 Termin zakończenia usługi 2020-10-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-30
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Prawo jazdy kat. C (50 godz.)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po zakończonym szkoleniu uczestnik przystępuje do egzaminu państwowego na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, po pozytywnym wyniku z egzaminu uzyskuje dokument prawa jazdy wydany przez Starostę/Prezydenta miasta ze względu na miejsce zamieszkania.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
URZĄD MIASTA / STAROSTA / PREZYDENT MIASTA
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TURBO" RUTECKI JÓZEF
Osoba do kontaktu BEATA RUTECKA Telefon +48 500 076 890
E-mail skpturbo@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
ZDOBYCIE PRAWA JAZDY KATEGORII C


Drukuj do PDF