Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Coaching- specjalistyczny kurs certyfikowany VCC Zdalna edukacja


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/04/11147/578956
Cena netto 6 300,00 zł Cena brutto 6 300,00 zł
Cena netto za godzinę 105,00 zł Cena brutto za godzinę 105,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-25 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-24
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Tak,walidacja efektów uczenia się jest przeprowadzana zgodnie z wewnętrznym systemem zapewnienia jakości przeprowadzanych procesów.
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Certyfikat ukończenia kursu zawiera opis efektów uczenia się. Proces kształcenia i walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji. Kurs kończy się egzaminem w formie testu a platformie e-learningowej oraz zadania praktycznego-zaprezentowania sesji coachingowej w modelu GROW.
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
pyt 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub
Tak-dokument uzyskał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Fundacja VCC
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Fundacja VCC
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Bliżej Natalia Kurzawa
Osoba do kontaktu Natalia Kurzawa Telefon 530697250
E-mail szkolenia.blizej@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Wiedza: -posługuje się ogólną i specjalistyczną wiedzą w zakresie coachingu -posiada wiedzę wymaganą dla roli coacha z zakresu psychologii i socjologii -rozumie przyczyny ludzkich zachowań w zakresie sytuacji życiowych -rozumie kodeks etyczny coacha i kompetencje wymagane od osoby będącej w roli coacha -zna metody i narzędzia wykorzystywane w procesie coachingu -zna prawa i obowiązki coacha i klienta Umiejętności: -stosuje poznane modele i narzędzia coachingowe w pracy  z klientem -umiejętnie stosuje efektywną komunikację podczas sesji coachingowych -jasno przedstawia cele coachingu i wykorzystywane narzędzia -umiejętnie zadaje pytania pogłębiające, sięgające sedna, -umiejętnie buduje u klienta proces uczenia się i osiągania celów Kompetencje społeczne -uczestnik jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach i organizacjach jako przedstawiciel grupy zawodowej coachów -posiada świadomość konieczności współpracy z innymi ludżmi dla osiągania celów coachingowych w pracy z klientem -potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą w pracy zawodowej przy zachowaniu zasad etyki
Drukuj do PDF