Kategorie usług
 
Menu

Change Management Foundation. Akredytowane szkolenie z międzynarodowym egzaminem *** DOSKAM (KTW VIII)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/04/15157/578419
Cena netto 3 300,00 zł Cena brutto 3 300,00 zł
Cena netto za godzinę 132,00 zł Cena brutto za godzinę 132,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 25
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-17 Termin zakończenia usługi 2020-08-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-05 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-16
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Certyfikat Change Management Foundation jest wydawany przez międzynarodową organizację akredytacyjną APM Group Ltd w partnerstwie z Change Management Institute (CMI).
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
DOSKAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
APM Group Ltd.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DOSKAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Marek Belski Telefon 663 310 112
E-mail m.belski@doskam.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji i podstawowych kompetencji efektywnego udziału w pracach zespołu ds. zmian, skutecznego zarządzania zmianą, przygotowanie uczestników do przystąpienia oraz udział w akredytowanym przez APMG egzaminie Change Management Foundation. Celem egzaminu Change Management Foundation jest potwierdzenie nabycia podstawowych kompetencji efektywnego udziału w pracach zespołu ds. zmian i skutecznego zarządzania zmianą. W obszarze wiedzy uczestnik: • dowie się, w jaki sposób zmiany wpływają na jednostki • zrozumie wpływ procesów uczenia się na przystosowanie się jednostki do sytuacji zmian • posiądzie wiedzę na temat funkcjonowania organizacji, kultury organizacyjnej oraz modeli i procesów zmian • dowie się, w jaki sposób budować dynamikę zmian i podtrzymywać je • pozna procesy angażowania interesariuszy oraz sposoby opracowania odpowiednich strategii i planów komunikacji • pozna struktury zarządzania zmianami zazwyczaj stosowane w organizacjach • zrozumie znaczenie zdefiniowanych ról związanych ze zmianą oraz budowania i wspierania efektywnego zespołu ds. zmian • pozna kluczowe aspekty budowania efektywnego zespołu ds. zmian. W obszarze umiejętności uczestnik będzie potrafił: • zastosować odpowiednie strategie pomagania ludziom poprzez wprowadzanie zmian • identyfikować i wykorzystać czynniki napędzające zmiany w organizacji • definiować wizję zmian • rozpoznać różne typy procesów zmiany • przyczynić się do poprawy efektywności zespołu ds. zmian • korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu kursu. W obszarze kompetencji społecznych uczestnik: • zaprezentuje postawę zorientowaną na porozumienie i świadomą współpracę • zdobędzie świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego rozwoju • wzmocni pewność siebie w rolach związanych z inicjowaniem, wprowadzaniem i utrzymywaniem zmian • będzie nastawiony na przygotowywanie ludzi do zmian oraz wspieranie ich nauki i motywacji do zmian • doceni wpływ zmian na organizacje.


Drukuj do PDF