Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kategorii D po B "Kierunek Kariera Zawodowa"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/04/45178/578338
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 4 500,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 100
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-30 Termin zakończenia usługi 2020-11-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-27
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Lex B&J Nowak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Janusz Nowak Telefon 146222333
E-mail autolex@idsl.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest nabycie wiedzy, kompetencji społecznych i umiejętności niezbędnej do kierowania pojazdami w zakresie kategorii D .Nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie przepisów ruchu drogowego, poruszania się po placu manewrowym oraz mieście,poruszanie się poza obszarem zabudowanym autobusem. Zdobycie wiedzy pozwalającej uzyskać pozytywny wynik z egzaminu państwowego. Wyszkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kat. D .Podczas szkolenia uczestnik : Nabędzie wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego. Nabędzie wiedzę w jaki sposób przygotować samochód do jazdy w ruchu drogowym. Nabędzie umiejętności obsługi technicznej pojazdu. Nabędzie umiejętności przewidywania potencjalnych zagrożeń w ruchu drogowym. Nabędzie umiejętności poruszania się w ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnik będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z zachowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczestnik rozwinie kompetencje społeczne związane z kulturą jazdy i współistnienia z innymi uczestnikami ruchu drogowego.


Drukuj do PDF