Kategorie usług
 
Menu

Zdobywanie motywacji do działania i budowanie Zespołu w oparciu o System Budowania Zespołu


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/03/13699/578232
Cena netto 2 400,00 zł Cena brutto 2 952,00 zł
Cena netto za godzinę 300,00 zł Cena brutto za godzinę 369,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-03 Termin zakończenia usługi 2020-10-03
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-10-01 Termin zakończenia rekrutacji 2020-10-01
Maksymalna liczba uczestników 13
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu LG Project Łukasz Dobiczek
Osoba do kontaktu Patrycja Patryn-Biedroń Telefon +48 781-956-489
E-mail patrycja.lgproject@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Cel biznesowy usługi to przygotowanie uczestnika do radzenia sobie na konkurencyjnym rynku, poprzez lepszą i efektywniejszą współpracę z uczestnikami szkolenia zarówno z Właścicielem firmy, współpracownikami, jak i z klientami. Jednak by było to możliwe, pracownik musi uświadomić sobie czym jest naprawdę Zespół i jakim prawom podlega. Na szkoleniu uczestnik ma możliwość spojrzeć na swoją firmę z meta pozycji – holistycznie i zrozumieć, że jego Zespół przypomina wielogłowego smoka, gdzie poszczególne jednostki stanowią jego głowy, a reszta to jeden, prężnie działający organizm. To właśnie podczas zajęć uczestnik uświadamia sobie, że Zespół to dużo więcej niż suma poszczególnych jednostek - to istota mająca nieograniczone możliwości, wielowymiarową inteligencję i nieosiągalny przez pojedyncze osoby potencjał. To twór niewyobrażalnie kreatywny, z unikalną osobowością i temperamentem, mogący osiągać spektakularne wyniki. Jednak, by mógł to czynić, musi rozwijać się w dwóch przestrzeniach: produktywności czyli umiejętności podejmowania decyzji, uświadomienia zasobów zespołu, jasno sprecyzowanych celów, zaangażowania w realizację celów, odpowiedzialności, pro aktywności i przywództwa i nastawienia czyli relacji i interakcji między poszczególnymi członkami zespołu, które są niezbędne dla efektywności, a w szczególności szlifowania takich obszarów jak: umiejętności komunikacyjne, akceptacja różnorodnych wartości, konstruktywna wymiana zdań, optymizm, szacunek, zaufanie i koleżeńska atmosfera. W trakcie szkolenia uczestnik nauczy się dostrzegać powiązania między pracownikami. Zacznie rozumieć, że wszystkie stanowiska, które są zajmowane w przedsiębiorstwie są ze sobą powiązane i nieustannie na siebie oddziaływują, że w firmie każde stanowisko jest ważne i że każdy pracownik ma prawo głosu i zasługuje na szacunek. Co więcej , że jeżeli, któryś z nich niedomaga to cierpi na tym cała firma. Nauczy się mówić o swoich potrzebach i wzajemnie wspierać. Uczestnik odkryje również, że każda decyzja jaką podejmuje lub nie podejmuje przynosi określony skutek. Co więcej, uświadomi sobie że to w jaki sposób ze sobą wszyscy współpracują ma bezpośrednie przełożenie na jakość świadczonych usług i zadowolenie klienta. To natomiast jak klienci postrzegają firmę przekłada się na jej wizerunek na rynku, a tym samym na zysk. Uczestnik dostrzeże, że jeżeli efektywnie wykorzysta czas w pracy, zoptymalizuje procesy, usprawni komunikację i przejmie w pełni odpowiedzialność za powierzone mu zadania to osiągnie pożądany sukces. Zrozumie, że działając razem może zdecydowanie więcej osiągnąć. Dlatego nauczy się korzystać z efektów synergii i odkryje różnorodne sposoby otrzymywania konkretnych rezultatów, następnie wybierze te, które dla firmy są najlepsze. W trakcie szkolenia będzie mieć też czas by odpowiedzieć na kluczowe pytania a następnie stworzy plan wdrożenia pozyskanych odpowiedzi w życie by w szybkim czasie praca przyniosła wymierne zmiany i przełożyła się na rozwój jednostki i firmy. By było to możliwe, pracownik nauczy się motywować i zmieniać przekonania ograniczające na wzmacniające. Jest to bardzo ważne, bo przyniesie swoją uważność z obszaru problemu "tego się nie da zrobić" na obszar rozwiązania "co musiałoby się stać, by to osiągnąć". Uczestnik szkolenia stanie się bardziej kreatywny, odważny i otwarty na nowe wyzwania. To natomiast spowoduje, że nie będzie się bać nowych wyzwań i chętnie będzie podejmować działania. Szkolenie będzie trwało 1 dzień – łącznie 8 godzin jest to odpowiedni czas trwania szkolenia na przyswojenie całej wiedzy z Budowania Zespołu. Udział w szkoleniu sprawi, że Uczestnik będzie silniejszy w zespole, lepiej przygotowany do czekających zadań co przyczyni się do wzrostu obrotów firmy o 20% w okresie roku od zakończenia szkolenia w stosunku do poprzedniego roku oraz wzrostu o 5% liczby kontrahentów w okresie pół roku od zakończenia szkolenia a także będą gotowi by konkurować i utrzymać się na zmieniającym się rynku.
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności a także kompetencji społecznych uczestników w zakresie komunikacji pozytywnej, współpracy w drużynie, motywacji i automotywacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także „wyciągania lekcji” z różnego typu porażek. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom uwierzyć, że każdy z nich posiada nieograniczony potencjał i różnorodne zasoby, które są pożądane przez Zespół, a także pozwoli im nauczyć się z nich korzystać poprzez zdobytą wiedzę. Uczestnicy poprzez zdobytą wiedzę na temat Budowania Zespołu Marzeń zdobędą świadomość odpowiedzialności za siebie, swoją pracę, swój Zespół i klienta. Będą potrafili aktywnie monitorować swoje myśli, słowa i działania. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat Dream Designing System i nauczą się z niego korzystać, a także zdobędą umiejętności korzystania z niego w praktyce wysoce skutecznej i sprawdzonej techniki treningu mentalnego, które uwolni ich potencjał, wspierając generowanie odważnych i innowacyjnych rozwiązań, również w warunkach stresu oraz poprawi ich efektywność zawodową. Ponadto uczestnicy zdobędą wiedzę w sposób zapewniający przełożenie się podejmowanych działań i przedsięwzięć na wymierne efekty. Zdobędą umiejętność: -Umiejętność radzenia sobie na konkurencyjnym rynku poprzez lepszą i efektywniejszą współpracę; -Umiejetność podejmowania decyjni; -Umiejętność precyzyjnego wyznaczania sobie celów; -Umiejętność dostrzsegania powiązań pomiedzy pracownikami; Dodatkowo uczestnicy rozwiną kompetencje społeczne w zakresie podejmowania decyzji, planowania, podzielności uwagi, zarządzania czasem własnym, samodzielności i podejmowania inicjatywy, kreatywności czy inteligencji emocjonalnej co oznacza, iż w toku uczenia się u uczestników rozwinięta zostanie zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym.


Drukuj do PDF