Kategorie usług
 
Menu

Strategiczna analiza przedsiębiorstwa w zakresie potencjału wzrostu sprzedaży, usprawnienia procesów zarządczych i podniesienia efektywności prowadzonych działań organizacji.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/03/43407/578217
Cena netto 7 200,00 zł Cena brutto 8 856,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 73,80
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 120
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-09 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-07
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Olsen Jakobs Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Tomasz Bartosiak Telefon
E-mail tbartosiak@olsenjakobs.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem usługi doradczej jest stworzenie strategicznej analizy przedsiębiorstwa w zakresie potencjału wzrostu sprzedaży, usprawnienia procesów zarządczych i podniesienia efektywności prowadzonych działań organizacji. Analizie podany zostanie potencjał wprowadzenia nowych produktów na rynek, świadczenia nowych usług, potencjał eksportowy, możliwość podniesienia rentowności prowadzonych procesów sprzedażowych, model organizacyjny, działania marketingowe. Opracowana strategia zawierać będzie analizę SWOT portfela oferowanych usług oraz analizę procesów zarządczych. Wynikiem analizy będzie opracowanie 3 nowych produktów i usług do wprowadzenia na rynek polski lub zagraniczny, plan działań marketingowych obejmujących definiowanie propozycji wartości dla odbiorcy, definiowanie potrzeb odbiorców i regulacji prawnych, Określenie rynku docelowego, segmentacja odbiorców, badanie makro otoczenia i potencjalnych odbiorców, Identyfikacja konkurencyjnych rozwiązań, produktów i usług, analiza konkurencji, szczegółowe zdefiniowanie produktu lub usługi wraz z projektem i pozycjonowaniem cenowy, opracowanie strategii marketingowej dla wybranych produktów oraz strategii budowania wizerunku przedsiębiorstwa. Opracowanie wytyczne do zmian w procesach zarządczych podnoszących efektywność prowadzonych działań. Dzięki przeprowadzonej usłudze doradczej firma wdroży do produkcji 3 nowe produkty, otrzyma plan działań marketingowych oraz podniesie efektywność prowadzonych procesów zarządczych.
Drukuj do PDF