Kategorie usług
 
Menu

NEGOCJOWANIE W PRAKTYCE - Jak Prowadzić Skuteczne Negocjacje Handlowe i Osiągać Swoje Cele? - AKADEMIA MENADŻERA MŚP [Szkolenie Stacjonarne]


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/03/13873/578204
Cena netto 1 980,00 zł Cena brutto 1 980,00 zł
Cena netto za godzinę 123,75 zł Cena brutto za godzinę 123,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-29 Termin zakończenia usługi 2020-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-28
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Mariusz Tomaszewski MTConsulting
Osoba do kontaktu Małgorzata Heinrich Telefon 883 329 608
E-mail biuro@mtc.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym usługi jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: ☑️ tworzenia najbardziej efektywnej strategii prowadzenia negocjacji; ☑️ przygotowania się do każdej rozmowy mając zawsze sprecyzowane jasno oczekiwania i strategię negocjacji; ☑️ tworzenia efektywnej argumentacji; ☑️ zdiagnozowania etapów w procesie negocjacji oraz korzystania z technik wywierania wpływu w negocjacjach; ☑️ przygotowania się do negocjacji w zakresie określenia swoich celów negocjacyjnych; ☑️ ustalenia kiedy następuje impas w negocjacjach oraz jak z nim postępować; ☑️ stwarzania „asertywnego efekt pierwszego wrażenia” i wzmacniania pozycji w procesie negocjacji; ☑️ radzenia sobie z wątpliwościami i zastrzeżeniami partnera w negocjacjach; ☑️ wpływania na emocje drugiej strony; ☑️ dostrzegania błędów popełnianych w negocjacjach i i jak im przeciwdziałać; ☑️ asertywnego stawiania granic podczas spotkań negocjacyjnych; ☑️ kontrolowania negocjacji na poziomie procesu, wywierania wpływu i perswazyjnej argumentacji; ☑️ dostosowania taktyk stosowanych w negocjacjach do przyjętej u partnera strategii; ☑️ radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych; ☑️ dostrajania się do swojego partnera w negocjacjach na poziomie werbalnym i niewerbalnym.


Drukuj do PDF