Kategorie usług
 
Menu

Kurs na operatora dronów BVLOS do 5kg + dodatkowe uprawnienie MR do 25kg. Szkolenie UAVO zakończone egzaminem państwowym.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/03/52984/578116
Cena netto 3 800,00 zł Cena brutto 3 800,00 zł
Cena netto za godzinę 82,61 zł Cena brutto za godzinę 82,61
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 46
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-01 Termin zakończenia usługi 2020-07-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-30
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora – BVLOS
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Tak, Świadectwo Kwalifikacji wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego jest dokumentem potwierdzającym uzyskania kwalifikacji. Dokument pozwala na wykonywanie lotów komercyjnych (innych niż rekreacyjne lub sportowe).
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Tak, Świadectwo Kwalifikacji jest wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na podstawie art. 104 Prawa Lotniczego.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu SNH Michał Junik
Osoba do kontaktu Michał Junik Telefon 796463777
E-mail michal.junik@snhdrones.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Kursant w trakcie szkolenie nabędzie kwalifikacje niezbędne do zdania egzaminu państwowego, po którym będzie mógł wykonywać komercyjne loty bezzałogowymi statkami powietrznymi. Dzięki temu firma będzie mogła rozszerzyć ofertę świadczonych usług i pozyskać nowych klientów.
Cel edukacyjny
Kursant podczas szkolenia nabędzie umiejętności oraz wiedzę, które pozwolą mu na bezpieczne i zgodne z prawem wykonywanie operacji lotniczych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Po szkoleniu zostanie zorganizowany egzamin państwowy do wydania Świadectwa Kwalifikacji – dokumentu potwierdzającego nabyte umiejętności wydanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.


Drukuj do PDF