Kategorie usług
 
Menu

SZKOLENIE GLAMMY EFFECT


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/03/19448/578064
Cena netto 1 450,00 zł Cena brutto 1 450,00 zł
Cena netto za godzinę 241,67 zł Cena brutto za godzinę 241,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-22 Termin zakończenia usługi 2020-06-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-21
Maksymalna liczba uczestników 4
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu MANU kosmetyka artystyczna Olga Klucznik
Osoba do kontaktu Klaudia Papińska Telefon 500823779
E-mail klaudia.dofinansowania@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie nowego doświadczenia w zawodzie i przekazania wiedzy uczestnikowi, tak aby mógł samodzielnie wykonać zabieg w gabinecie kosmetycznym przedłużania i zagęszczania rzęs metodą Glammy Effect. Szkolenie obejmuje zakres praktyczny i teoretyczny. WIEDZA: Uczestnik posiądzie wiedzę oraz opanuje umiejętność przedłużania i zagęszczania rzęs metodą Glammy Effect popartą przykładami z praktyki. Uczestnik pozna zasady BHP obowiązujące w gabinecie kosmetycznym. Zapozna się z parametrami kępki. Pozna zasady przeciwwskazań do zabiegu. Pozna się z zasadami obsługi klienta przed i w trakcie wykonywania zabiegu. UMIEJĘTNOŚCI: Uczestnik szkolenia będzie potrafił przygotować stanowisko zgodnie z zasadami BHP. Nabędzie umiejętności kompleksowego przygotowania klientki do zabiegu. Będzie potrafił ocenić przeciwwskazania do zabiegu. Uczestnik zdobędzie umiejętności z zakresu przedłużania i zagęszczania rzęs metodą Glammy Effect oraz będzie potrafił ocenić jakość rzęsy naturalnej i dobrać odpowiednie produkty do tej metody i odpowiednio reagować na potrzeby klienta. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Uczestnik szkolenia nabędzie nowe kompetencje, zwiększy swoją świadomość i poczucie odpowiedzialności w zakresie wykonywania zabiegu oraz za tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków ich realizacji. Zdobędzie świadomość ciągłego dokształcania się zawodowego w zakresie stylizacji rzęs oraz nabędzie umiejętności przekazywania efektów swojej pracy i w przystępny sposób wyjaśni je klientowi.
Drukuj do PDF