Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kategorii C+E


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/03/11496/578058
Cena netto 2 245,00 zł Cena brutto 2 245,00 zł
Cena netto za godzinę 89,80 zł Cena brutto za godzinę 89,80
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 25
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-08 Termin zakończenia usługi 2020-07-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-07
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Egzamin Państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
URZĄD MIASTA , GMINY
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKREGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Osoba do kontaktu Anna Gomułka Telefon 665727006
E-mail jelenia.gora@pzm.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie kat. C+E, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego
Drukuj do PDF