Kategorie usług
 
Menu

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/03/25605/577851
Cena netto 2 160,00 zł Cena brutto 2 160,00 zł
Cena netto za godzinę 13,94 zł Cena brutto za godzinę 13,94
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 155
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-16 Termin zakończenia usługi 2020-07-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-12
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Egzamin certyfikacyjny Egzaminy przeprowadzone są przez i w Ośrodku Egzaminacyjnym Spawaczy Instytutu Spawalnictwa, zwanym dalej Ośrodkiem Egzaminacyjnym, zatwierdzonym przez Ośrodek.Egzaminy mogą być również przeprowadzane przez Ośrodek Egzaminacyjny w ośrodkach szkoleniowych.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Finansowo-Szkoleniowy "Krezus" Henryk Czerhoniak
Osoba do kontaktu Patrycja Michocka Telefon 748141160 504890428
E-mail biuro@ofs-krezus.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu końcowego spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) i wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa. Absolwent kursu będzie wiedział jak przygotowywać i spawać elementy stalowe (blach i rur) spoinami pachwinowymi, pozna i zrozumie poszerzony zbiór elementarnych faktów, prostych pojęć oraz zależności związane z przygotowaniem i spawaniem elementów spoinami pachwinowymi metodą MAG (135), w szczególności pozna: zasady i przepisy BHP oraz ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie spawania spoinami pachwinowym metodą MAG (135) i; budowę i zasady obsługi sprzętu i osprzętu spawalniczego; materiały podstawowe i dodatkowe stosowane w procesach spawania metodą MAG (135) zasady i sposoby przygotowania elementów wykonanych z blach i rur do spawania spoinami pachwinowymi; procesy technologiczne i techniki spawania elementów wykonanych z blach i rur spoinami pachwinowymi, w różnych pozycjach spawania; zasady i metody oceny wizualnej złączy spawanych spoinami pachwinowymi.
Drukuj do PDF