Kategorie usług
 
Menu

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG "KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/03/10674/577835
Cena netto 2 331,00 zł Cena brutto 2 331,00 zł
Cena netto za godzinę 21,00 zł Cena brutto za godzinę 21,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 111
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-15 Termin zakończenia usługi 2020-07-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-11
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs spawania metodą TIG blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Certyfikat i książka spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa z Gliwic na podstawie normy PN-EN ISO 9606-1
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
tak
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Usług Szkoleniowych Krzysztof Rzeszutek
Osoba do kontaktu Małgorzata Wardzała Telefon 733500730
E-mail biuro@cus.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych (przeprowadzanych zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienie w postaci Certyfikatu i książki spawacza. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał i rozumiał pojęcia i zależności związane z przygotowaniem i spawaniem elementów spoinami pachwinowymi metodą TIG.


Drukuj do PDF