Kategorie usług
 
Menu

Efektywna komunikacja w firmie


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/03/11660/577782
Cena netto 3 200,00 zł Cena brutto 3 200,00 zł
Cena netto za godzinę 200,00 zł Cena brutto za godzinę 200,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-06 Termin zakończenia usługi 2020-07-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-06
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu "PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AQUAMANIA" MAGDALENA DĄBROWSKA”
Osoba do kontaktu Marta Siergiej-Targońska Telefon +48 608 450 707
E-mail marta@aquadiver.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem będzie poprawa w porozumiewaniu i współdziałaniu oraz tworzenie klimatu współpracy potrzebnym do osiągnięcia celów w firmowych. Podmiot osiągnie następujące efekty: Wiedza: ● zna zasady efektywnej komunikacji. ● zna zasady formułowania poprawnie wypowiedzi. ● wie jak aktywnie słuchać i zadawać pytania. ● ma wiedzę na temat poprawnego pisania (ortografia, gramatyka, interpunkcja itd.) ● zna różne sposoby przekazywania informacji. ● ma wiedzę o znaczeniu komunikacji niewerbalnej w przekazie informacji. Umiejętności: ● potrafi wypowiadać się w sposób swobodny, zrozumiały i logiczny ● informacje przekazuje jasno, klarownie i zrozumiale, panuje nad emocjami, ● rozumie potrzeby komunikowane przez rozmówcę i wykazuje w stosunku do niego empatię, prezentuje postawę otwartości, ● rozumie sens wypowiedzi rozmówcy, potrafi ją przeanalizować i podsumowywać wykorzystując parafrazę ● dopytuje zawsze, szczególnie w przypadku niejasności wypowiedzi, aby mieć pewność jak zrozumiał komunikat ● komunikuje się ustnie i pisemnie (maile, komunikatory, komunikaty pisane) swobodnie i z łatwością w każdej sytuacji. Kompetencje społeczne: ● profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych. ● odpowiedzialność i rzetelność w wykonywanej pracy. ● etyczne postępowanie. ● odpowiedzialność za przekazywane informacje i ich odbiór. Wprowadzenie odpowiedniej komunikacji spowoduje poprawę w porozumiewaniu się i relacjach między działami. Przekazywaniem informacji w jasny i zrozumiały sposób, aby odbiorca poprawił zasady komunikacji.
Drukuj do PDF