Kategorie usług
 
Menu

Operator bezzałogowych statków powietrznych (dronów) o wadze do 5kg, w zasięgu wzroku oraz poza zasięgiem wzroku (UAVO VLOS+BVLOS)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/03/34990/577781
Cena netto 3 514,00 zł Cena brutto 3 514,00 zł
Cena netto za godzinę 92,47 zł Cena brutto za godzinę 92,47
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 38
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-01 Termin zakończenia usługi 2020-07-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-30
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora - BVLOS
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN wraz z opisem efektów kształcenia , po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego. Świadectwo Kwalifikacji wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego - po pozytywnym zdaniu egzaminu zewnętrznego.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
AIRBORN Sp.z o.o.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AIRBORN SP. Z O.O.
Osoba do kontaktu Grzegorz Herzberg Telefon 570701570
E-mail kontakt@airborn.aero
Cel usługi
Cel biznesowy
Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności i kompetencje pozwalające na wprowadzenie nowego produktu/usługi w ramach prowadzonej działalności (np. geodezja, fotografia). Pozwoli to na pozyskanie co najmniej 2 nowych klientów w okresie do 6 miesięcy od zakończenia udziału w szkoleniu.
Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne kursanta do egzaminu wewnętrznego na operatora bezzałogowych statków powietrznych w zasięgu wzroku do 5 kg. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego, umawiany jest na egzamin zewnętrzny i po jego zdaniu uczestnik uzyskuje Świadectwo Kwalifikacji UAVO wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, które daje mu możliwość wykonywania lotów komercyjnych. Ta umiejętność i uprawnienia poszerzają ofertę jego działalności o kolejne możliwości przekładające się na wyniki finansowe w firmie. Praktyczne zastosowanie nabytych na szkoleniu umiejętności można wykorzystać między innymi w takich dziedzinach jak: - Geodezja - wykonywanie ortofotomap, modeli 3D, obrazowanie terenu lub powietrza w celu pozyskania danych poddawanych dalszej analizie; - Służby specjalistyczne - termowizja, pomiar smogu, inspekcje linii wysokiego napięcia, poszukiwania ludzi i zwierząt; - Rolnictwo - monitoring stanu upraw, obsługa kamer multispektralnych; - Loty specjalistyczne - detektywistyka, ochrona osób i mienia; - Fotografia - zdjęcia w wysokiej rozdzielczości wykonywane dronem, wideofilmowanie; - Wykonywanie komercyjnych lotów w przestrzeni miejskiej z użyciem videogogli w technologii lotów FPV (First Person View). Uczestnik podczas szkolenia szczegółowo pozna zasady wykonywania lotów oraz aspekty prawa lotniczego, zaznajomi się z budową i eksploatacją bezzałogowych statków powietrznych oraz bezpieczeństwem związanych z obsługą oraz lotem BSP. Uczestnik dowie się jaki wpływ i jaką rolę odgrywa człowiek jako operator bezzałogowych statków powietrznych. Oprócz wiedzy teoretycznej podczas szkolenia uczestnik będzie miał możliwość praktycznego realizowania lotów pod nadzorem instruktora. Wykonywanie poszczególnych ćwiczeń wymienionych w programie, co przygotuje uczestnika do samodzielnych lotów komercyjnych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i przepisów w ruchu lotniczym. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne pozwalające na ocenę sytuacji, przewidywanie, spostrzeganie – dzięki czemu pozna konsekwencję swoich działań i będzie potrafi im odpowiednio zapobiegać. Na pewno posłuży to m.in. zwiększeniu bezpieczeństwa podczas lotów z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.


Drukuj do PDF