Kategorie usług
 
Menu

Kurs makijażu permanentnego podstawowego specjalizacja usta


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/03/14671/577762
Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł
Cena netto za godzinę 166,67 zł Cena brutto za godzinę 166,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-20 Termin zakończenia usługi 2020-07-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-17
Maksymalna liczba uczestników 4
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs kosmetyczny kwartalny
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ALEKSANDRA GÓRECKA Instytut Makijażu Permanentnego
Osoba do kontaktu Magdalena Bitowt Telefon 602124585
E-mail manager@aleksandragorecka.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po zakończeniu szkolenia kursanci będą wiedzieli jak w poprawny i odpowiadający zasadom BHP sposób przygotować stanowisko pracy w gabinecie makijażu permanentnego. Dowiedzą się również jak przeprowadzić wywiad z klientem, zrobić analizę kolorystyczną jego skóry oraz odpowiednio dobrać pigmenty, tak aby efekt końcowy był zadowalający. Kursanci podczas szkolenia dowiedzą się również jak dobierać igły, znieczulenia pod kątem konkretnego zabiegu. Będą potrafili wykonać następujące rodzaje makijaży permanentnych: usta 3D i usta 5D. W kwestii nabytych kompetencji społecznych dowiedzą się jak przygotować salon makijażu permanentnego i jak świadomie kierować rozwojem swojej kariery zawodowej i uwzględnieniem etyki zawodu artysty makijażu permanentnego.


Drukuj do PDF