Kategorie usług
 
Menu

Żywienie pacjentów po zabiegach bariatrycznych


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/03/33219/577643
Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł
Cena netto za godzinę 150,00 zł Cena brutto za godzinę 150,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-03 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-31
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Kategorie dodatkowe KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Kwalifikacje w systemie VCC posiadają zdefiniowane efekty uczenia się, czyli zasoby wiedzy umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w procesie uczenia się. Szczegółowy wykaz efektów uczenia się dla każdej z kwalifikacji opisany jest w Suplemencie do certyfikatu VCC.
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Walidacja w sposób formalny, zgodnie z ustaloną procedurą stwierdza się czy osiągnięto założone efekty uczenia się wraz z % wskazaniem wyniku egzaminu. Walidacja prowadzi do formalnego potwierdzenia uzyskanych efektów uczenia się (certyfikacji). Proces certyfikacji i kształcenia są oddzielone.
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
pyt 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub
TAK
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Fundacja VCC
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Fundacja VCC
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AKME Consulting Krzysztof Pikor
Osoba do kontaktu Krzysztof Pikor Telefon
E-mail biuro@akme-consulting.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest: 1. Zdobycie wiedzy teoretycznej w zakresie chirurgicznych metod leczenia otyłości (zabiegów/operacji bariatrycznych) i kwalifikacji pacjentów do zabiegów bariatrycznych; 2. Zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i umiejętności w zakresie żywienia pacjentów przed i po zabiegach bariatrycznych; 3. Nabycie umiejętności przygotowywania jadłospisów dla pacjentów bariatrycznych; 4. Przygotowanie słuchaczy kursu do egzaminu. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik/czka: a. Wie jakie są wskazania do leczenia otyłości; b. Zna rodzaje zabiegów bariatrycznych; c. Potrafi omówić postępy w chirurgicznym leczeniu otyłości; d. Zna zasady kwalifikacji do zabiegu bariatrycznego; e. Wie jak należy przygotować pacjenta do zabiegu bariatrycznego; f. Zna zasady żywienia przed operacją bariatryczną; g. Potrafi wskazać zalecenia żywieniowe po zabiegu; h. Wie jakie problemy występują u pacjentów poddanych zabiegowemu leczeniu otyłości; i. Potrafi przygotować jadłospis właściwy dla pacjentów bariatrycznych; n. Samodzielnie i bezpiecznie wykonuje pracę w taki sposób aby stale podnosić poziom swojej wiedzy i umiejętności, stosować zasady właściwego zachowania, komunikacji i współdziałania z pacjentem i współpracownikami. Szkolenie przewidziano na 24 godziny szkoleniowe.


Drukuj do PDF