Kategorie usług
 
Menu

KURS ,,PRAWO JAZDY KAT A''-KIERUNEK KARIERA/KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/03/19861/577628
Cena netto 1 710,00 zł Cena brutto 1 710,00 zł
Cena netto za godzinę 30,00 zł Cena brutto za godzinę 30,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 57
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-22 Termin zakończenia usługi 2020-10-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-19
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs na prawo jazdy kat. A1 – 50 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. A – 50 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. B – 60 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. BE – 35 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. C – 50 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. CE – 45 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. D – 60/80 godzin, Kursy kwalifikacji zawodowych: Kwalifikacja wstępna kat. C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E – 280 godzin, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E – 140 godzin,
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców Renoma Tadeusz Dzięglewicz
Osoba do kontaktu Tadeusz Dzięglewicz Telefon 607936988
E-mail osk.renoma@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs prawa jazdy kat.A obejmuje 30 godz.zajęć teoretycznych i 20 godz.zajęć praktycznych zegarowych,co odpowiada 27 godz.zajęć po 45 min.Tematyka zajęć teoretycznych: podstawowe pojęcia,szczególna ostrożność,ruch prawostronny,zasady ograniczonego zaufania-5 godz.Znaki nakazu,znaki i sygnały drogowe-5 godz.Prędkość i hamowanie,włączanie się do ruchu,czynniki ryzyka związane ze zmianą warunków pogodowych i pory dnia i nocy-5 godz.Zasady udzielania pierwszej pomocy-4 godz.Widoczność kierowcy,strój motocyklisty,hierarchia znaków i sygnałów drogowych,przejazdy kolejowe,przecinanie kierunków ruchu,zatrzymanie i postój,zachowanie wobec pieszych-6 godz.Światła zewnętrzne,kontrolki,budowa motocykla,obsługa codzienna,technika kierowania pojazdem,zadania i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym-5 godz.Zajęcia praktyczne obejmują:przygotowanie do jazdy,wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego,włączanie się do ruchu,zajmowanie pozycji na drodze-2 godz.Posługiwanie się urządzeniami sterowania podczas jazdy i parkowania-1 godz.respektowanie praw innych uczestników ruchu-1 godz.bezpieczne wykonywanie manewrów-slalom wolny,slalom szybki,jazda w kształcie litery 8-2 godz.obserwacja drogi i przewidywanie zagrożeń,hamowanie od prędkości 50 km/h do zatrzymania-3 godz.jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego-2 godz.zachowanie środków ostrożności przy zsiadaniu z motocykla-2 godz.Ominięcie przeszkody,manewry-3 godz.Wyjazd na drogę,przejazd przez skrzyżowania-3 godz.Podejmowanie działań w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej-1 godz.Szkolenie ma na celu zdobycie wiadomości i umiejętności do zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego na kat.A ,oraz pozostanie kierowcą motocykla.


Drukuj do PDF