Kategorie usług
 
Menu

Prawne i praktyczne aspekty ochrony osób i mienia - Część 7


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/02/13272/577549
Cena netto 560,00 zł Cena brutto 560,00 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 70,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-08 Termin zakończenia usługi 2020-06-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-08
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Klinika Wiedzy Agata Drabek
Osoba do kontaktu Agata Drabek Telefon +48608638947
E-mail agatadrabek@klinikawiedzy.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami etyki jakimi powinien w swojej pracy kierować się pracownik ochrony osób i mienia Celem szkolenia jest zapoznanie z dokumentacją procesową dotyczącą pracowników ochrony-protokół oględzin (miejsca, rzeczy, osoby). Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrona danych osobowych. Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami ochrona danych osobowych szczególnie wrażliwych. W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę na temat wykroczeń z którymi mogą spotkać się w codziennej pracy pracownika ochrony. W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę na temat zasad współpracy z policją niekwalifikowanych pracowników ochrony. Co więcej, nabędą umiejętność w zakresie prawidłowej interpretacji aktualnych przepisów dotyczących ograniczeń związanych z COVID 19 dla ochrony osób i mienia
Drukuj do PDF