Kategorie usług
 
Menu

Wdrażanie i zarządzanie projektem R&D


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/02/10940/577192
Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł
Cena netto za godzinę 123,33 zł Cena brutto za godzinę 151,70
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 15
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-22 Termin zakończenia usługi 2020-09-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-17
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k.
Osoba do kontaktu Agata Dębska Telefon +48 510 201 286
E-mail agata.debska@pl.ey.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest osiągnięcie kompetencji menedżerskiej innowacyjności na gruncie projektów R&D (projektów innowacyjno-rozwojowych). Cel ten realizowany jest na poziomie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych: • W obrębie wiedzy ten cel jest zrealizowany poprzez uzyskania wiedzy z zakresu pojęć dotyczących innowacyjności a także wdrażania i zarządzania projektami innowacyjno-rozwojowymi. Uczestnik pozna takie narzędzia jak: • Blue ocean strategy • Design thinking • Lean startup • Running lean • Futures thinking • W obrębie umiejętności ten cel jest realizowany poprzez nabycie umiejętności z zakresu analizowania istniejących procesów w organizacji oraz realizowania badań jakościowych i ilościowych w procesie tworzenia innowacji • W obrębie postawy szkolenie motywuje uczestnika wychodzenia poza schematy postępowania, między innymi poprzez wykorzystanie poznanych wcześniej narzędzi. Szkolenie pozwala na zdobycie następujących kompetencji managerskich: • Innowacyjność.


Drukuj do PDF