Kategorie usług
 
Menu

System Zarządzania Jakością w oparciu o standard PN-EN ISO 9001:2015- Planowanie , wdrażanie i doskonalenie;Praktyczne aspekty doskonalenia systemu zarządzania w orgaznizacji;Sposoby dokumentowania;Elementy analizy i oceny skutecznosci systemu zarządzania.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/02/7675/577137
Cena netto 5 200,00 zł Cena brutto 6 396,00 zł
Cena netto za godzinę 162,50 zł Cena brutto za godzinę 199,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-24 Termin zakończenia usługi 2020-10-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-10-02
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Małgorzata Hajduk Telefon +48 32 704 0 100
E-mail biuro@zetom.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie WIEDZĘ na temat systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO 9001:2015 w firmie, pozna zasady wynikające ze stosowania wyżej wymienionej normy. Pozna sposoby dokumentowania systemu zarządzania jakością według PN -EN ISO 9001:2015. Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z praktycznymi aspektami doskonalenia systemu zarządzania w organizacji, nauczy się określać kontekst organizacji oraz odpowiednio określić ryzyk0 i szanse. Ponadto uczestnik uzyska UMIEJĘTNOŚCI związane z pracą według zasad normy PN-EN ISO 9001:2015, będzie potrafił zastosować wymagania normy w praktyce, ocenić zgodność zastosowań wymagań normy w organizacji pod kątem jej przydatności oraz skuteczności. Uczestnik pozna rolę Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015, pozna rolę audytora , cel audytów wewnętrznych oraz zrozumie potrzebę pracy według Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001-2015. Dodatkowo uzyska UMIEJĘTNOŚCI samokształcenia się ,zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz prawidłowe identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywaniem zawodu. W trakcie uczenia się uzyska KOMPETENCJE SPOŁECZNE - zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym.


Drukuj do PDF