Kategorie usług
 
Menu

Kurs zawodowy spawania blach i rur spoinami pachwinowymi w procesach: 135 (MAG) stal konstrukcyjna (FM1) oraz 141 (TIG) stal konstrukcyjna (FM1)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/02/35205/577047
Cena netto 3 252,03 zł Cena brutto 4 000,00 zł
Cena netto za godzinę 14,14 zł Cena brutto za godzinę 17,39
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 230
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-26 Termin zakończenia usługi 2020-08-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-05 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-25
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Kwalifikacje spawalnicze nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego lub Instytut Spawalnictwa w Gliwicach lub TUV SUD Polska Sp. z o.o. lub przez inną równoważną jednostkę.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OLTECH Badania Szkolenia Ekspertyzy Aleksandra Dylewska
Osoba do kontaktu Tomasz Giętka Telefon 0048 501720121
E-mail oltech@wp.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Podniesienie kwalifikacji pracowników
Cel edukacyjny
Celem udziału w kursie spawacza jest zdobycie przez Uczestnika wiedzy, umiejętności i uprawnień niezbędnych do wykonywania prac spawalniczych.


Drukuj do PDF