Kategorie usług
 
Menu

Migrate SQL workloads to Azure - forma zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/01/8397/576459
Cena netto 2 200,00 zł Cena brutto 2 200,00 zł
Cena netto za godzinę 157,14 zł Cena brutto za godzinę 157,14
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-07 Termin zakończenia usługi 2020-09-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-01 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-31
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Katarzyna Senator Telefon 801 25 85 66
E-mail szkolenia@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy o migracji technologii platform danych, które istnieją na platformie Microsoft Azure, w tym jak istniejące obciążenia oparte na SQL mogą być migrowane i modernizowane oraz do osób zarządzających platformami danych lub tworzących aplikacje dostarczające treści z istniejącej platformy danych. Po szkoleniu Uczestnik będzie znał cele modernizacji platformy danych oraz sposób, w jaki jest ona odpowiednia dla danych wymagań biznesowych, badanie każdego etapu procesu modernizacji platformy danych i określenie jakie zadania są zaangażowane na każdym etapie, takie jak faza oceny i planowania, dostępne narzędziami migracji i sposoby jakie są odpowiednie dla każdego etapu procesu migracji danych, migracje na trzy platformy docelowe dla obciążeń opartych na SQL: Azure Virtual Machines, Azure SQL Databases i Azure SQL Database Managed Instances, w tym zalety i ograniczenia każdej platformy docelowej oraz sposoby ich wykorzystania w celu spełnienia wymagań biznesowych i technicznych dotyczących nowoczesnych obciążeń SQL. Będzie wiedział jak przeprowadzić badanie zmian, które mogą być konieczne w istniejących aplikacjach opartych na SQL, aby mogły jak najlepiej wykorzystać nowoczesne platformy danych na platformie Azure. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne tj. otwartość na poznawanie i wdrażanie zmian i innowacji w obszarze nowych form, metod, technologii, technik i narzędzi wspierania rozwoju, samorozwój, prawidłowe dokonywanie oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym. Dzięki posiadanym kompetencjom społecznym Uczestnik będzie gotowy do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność


Drukuj do PDF